Leidiniai

KNYGOS

Raganos kalnas. Sakmės ir pasakojimai apie Molėtų rajono Joniškio apylinkių mitologines ir sakralines vietas. Sudarytoja Rita Balkutė. – Vilnius, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2016. – 276 p.

Rita Balkutė, Galia užburti (kenkimo magija 1982–2012 metų įrašuose). Mokslinė redaktorė dr. Marija Zavjalova, tarmių redaktoriai: dr. Kostas Aleksynas, dr. Marija Romanova, Nina Petkevič. – Vilnius, 2013, 704 p., iliustr.

ANTROPOLOGINIAI FILMAI

Antropologinis filmas „ŽOLĖS IR ŽMONĖS“ / Autoriai: Rita Balkutė, Arvydas Dimša ir kiti. – Vilnius, 2020.

Filmas “LIETUVIŲ TIKĖJIMAI IR ŽINIOS APIE SVEIKATĄ” / Autoriai Rita Balkutė, Juozas Javaitis ir kiti. – Vilnius, Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012.

Rugiapjūtė: „svečias“, jievaras, vainikas (antropologinis videofilmas apie rugiapjūtės papročius Trakų rajone, Onuškio apylinkėje) / Autoriai: Rita Balkutė, Rimantas Gruodis, Alfredas Kurgonas. – Vilnius, 2012.

Vilnius Sigito Lasavicko akimis (dokumentinis filmas apie architektą Sigitą Lasavicką) / Autoriai: Rita Balkutė, Vitalija Veževičienė, Nerijus Baniūnas. – Vilnius, 2012.

Gyvenimas ratu (lietuvių kalendoriniai metai) / Autoriai: Rita Balkutė, Ignas Kančys ir kt. – Vilnius, 2012.

Круговорот жизни в литовских праздниках (фильм-доклад) / Рита Балкуте,  Игнас Канчис и др.– Вильнюс, 2012.