Galia užburti

Rita Balkutė
Galia užburti

Kenkimo magija 1982–2012 metų įrašuose

Redaktoriai:
mokslinė redaktorė dr. Marija Zavjalova, tarmių redaktoriai: dr. Kostas Aleksynas, dr. Marija Romanova, Nina Petkevič.

Leidėjas: VŠĮ Ritos Balkutės fondas, Vilnius, 2013

Viršelis: minkštas
Tiražas: 300 egz.
Puslapių skaičius: 704 psl.
Iliustracijos: iliustr.
Formatas: 60х90/16 (145х215 мм)


Santrauka

Knygoje pateikta lauko tyrimo medžiaga iš daugiau kaip 140 ekspedicijų. Knygoje pristatoma sudėtinga tema, susijusi su kenkimo magijos tradicija. Ji atskleidžiama per išlikusius mūsų tradicinės kultūros papročius ir apeigas, tikėjimus ir prietarus, sakmes ir pasakojimus apie burtininkus, raganas, žmones, turinčius blogą akį, balsą ar ranką. Visi šie žmonės išsiskyrė tuo, kad turėjo nepaprastų gebėjimų – galių nužiūrėti, užburti žmones, gyvūnus, augalus ar net daiktus. Knygoje pristatoma medžiaga vertinga tuo, kad tai yra bandymas į paslaptingą magijos pasaulį pažvelgti pačių pateikėjų akimis ir būtent per juos atskleisti kenkimo magijos tradicijos ypatumus. Ši tradicija išliko gyva žmonių atmintyje ir kai kurios jos formos gyvuoja iki dabar.


Turinys

Pratarmė 8
I. BURTININKAI 13
Įvadas. Burtininkavimo menas 14
1. Apie burtininkus 26
1.1. Kuo burtininkai skiriasi nuo užkalbėtojų 26
1.2. Kaip tapti burtininku 35
1.3. Juodosios knygos 40
1.4. Burtininkų gyvūnai juodi 57
2. Kokių būna burtininkų 59
2.1. Burtininkai bitininkai 59
2.2. Burtininkai siuvėjai 63
2.3. Burtininkai muzikantai 64
2.4. Burtininkai medžiotojai 66
2.5. Burtininkai kitataučiai 71
3. Burtininkų tarpusavio santykiai, gebėjimai 86
3.1. Ką burtininkai sugeba 86
3.2. Kaip burtininkai užburia 93
3.3. Kuo burtininkai pasiverčia ir paverčia kitus 95
3.4. Kaip sugauti burtininką 116
4. Burtininko portretas 117
4.1. Burtininkas Vyšniauskas 118
4.2. Burtininkas Galinis 124
4.3. Burtininkas Stračinskas 142
4.4. Burtininkas Savickis 148
4.5. Kiti burtininkai 157
5. Burtininkų mirtis 165

II. BURTAI 170
6. Įvairūs burtai 171
6.1. Užburia balsu 171
6.2. Užburia rankomis 171
6.3. Apgėrai 175
6.4. Užskambinimas 176
6.5. Apžadai 180
6.6. Užburtas vėjas 181
6.7. Užlaužimai 183
6.8. Kiti burtai 189
7. Burtai su daiktais 194
7.1. Užburta druska 194
7.2. Užburtas valgis 194
7.3. Užburtas kraujas 199
7.4. Užburti drabužiai 202
7.5. Užburti daiktai 205
7.6. Užburtos adatos 209
7.7. Užburti pinigai 210
7.8. Užburtos šiukšlės 212
8. Meilės burtai 213
8.1. Burtai atspėti būsimą partnerį 213
8.2. Burtai, kad ištekėtų 222
8.3. Burtai, kad neištekėtų 225
8.4. Burtai prisivilioti 225
8.5. Burtai išskirti 255
8.6. Burtai, kad neišsiskirtum 268
9. Vestuvių burtai 269
9.1. Burtai jauniesiems pakenkti 269
9.2. Burtai palydai pakenkti 279
9.3. Vestuvių burtai 281
10. Kaip apsisaugoti nuo burtų 283

III. ŽMONĖS BLOGOMIS AKIMIS 295
Įvadas. Galia nužiūrėti 296
11. Apie blogas akis 308
11.1. Kokios akys yra blogos 308
11.2. Kokio žmogaus akys yra blogos 312
11.3. Blogų akių priežastys 319
12. Blogų akių poveikis 336
12.1. Nužiūrėti žmonės 336
12.2. Nužiūrėti gyvūnai 347
12.2.1. Nužiūrėtas arklys 348
12.2.2. Nužiūrėtos karvės 356
12.2.3. Nužiūrėtos kiaulės 356
12.2.4. Nužiūrėtos avys 363
12.2.5. Nužiūrėtas katinas 363
12.2.6. Nužiūrėti paukščiai 365
12.2.7. Nužiūrėtos bitės 368
12.3. Nužiūrėti augalai 368
12.4. Nužiūrėtas maistas 369
12.5. Nužiūrėti daiktai 372
13. Nužiūrėtų žmonių gydymas 376
13.1. Užkalba, iškeikia, pasako 376
13.2. Gydymas žvilgsniu 377
13.3. Gydymas rankomis 379
13.5. Gydymas pienu, vandeniu 381
13.6. Gydymas augalais 404
13.7. Šluostymas 405
13.8. Gydymas druska 408
13.9. Gydymas šventinta žvake 414
13.10. Gydymas dūmais 415
13.11. Gydymas šlapimu 426
13.12. Pertraukimas, perbraukimas 430
13.13. Adatų segimas 438
13.14. Kiti gydymo būdai 441
14. Nužiūrėtų gyvūnų gydymas 443
14.1. Gydymas žvilgsniu 444
14.2. Gydymas vandeniu 445
14.3. Gydymas šventinta žvake 473
14.4. Gydymas dūmais 476
14.5. Gydymas pelenais 492
14.6. Gydymas druska 494
14.7. Gydymas šlapimu 497
14.8. Kiti gydymo būdai 502
15. Nužiūrėtų siūlų atitaisymas 520
16. Kaip apsisaugoti nuo blogų akių 521

IV. ŽMONĖS LENGVA RANKA 540

V. ŽMONĖS KIETA RANKA 541

VI. ŽMONĖS BLOGU BALSU 549

VII. RAGANOS 551
Įvadas. Raganaujančios moterys kenkia gyvuliams 552
17. Ragana Pošiūnienė 558
18. Kerėjimai švento Jono naktį 563
18.1. Moterys pieną atima iš karvių 563
18.2. Moterys atima pieną iš vabzdžių, gyvačių ir kitų gyvių 617
18.3. Vyrai atima pieną 619
18.4. Rupūžės atima pieną 622
18.5. Karvė iš karvės atima pieną 628
18.6. Pienas pieną atima 634
18.7. Moterys užkeri avis 636
19. Kerėjimai petrinių naktį 640
20. Kiti pieno atėmimo būdai 641
21. Kaip atpažinti, kas užkerėjo karvę 644
22. Kaip gydė užkerėtas karves 653
23. Kaip apsisaugoti, kad neatimtų iš karvių pieno 674
24. Raganų mirtis 687

PATEIKĖJŲ RODYKLĖ
UŽRAŠYTOJŲ RODYKLĖ
GEOGRAFINĖ RODYKLĖ
ŽODYNĖLIS
NUOTRAUKOS, ILIUSTRACIJOS
SUTRUMPINIMAI


Kaina 25 Eur (pašto išlaidos 2.50 Eur)
Knygą galite įsigyti adresu Minsko pl. 49 arba paštu. Adresą ir apmokėtą sąskaitą atsiųskite emailu: r.balkute@gmail.com
Banko sąskaita VŠĮ Ritos Balkutės fondas LT487044060007422062, mokėjimo paskirtis: knyga.