Raganos kalnas

Raganos kalnas viršelis

Sakmės ir pasakojimai apie Molėtų rajono Joniškio apylinkių mitologines ir sakralines vietas.

Sudarytoja Rita Balkutė

Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2016. – 276 p.

Tarmių redaktoriai dr. Aloyzas Vidugiris, dr. Jelena Konickaja
Knygos maketas Algė Varnaitė, Vilma Dmitrijevienė
Redaktorė Žemyna Trinkūnaitė

ISBN 978-609-8166-05-7

© Rita Balkutė, 2016
© Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2016


Knygoje pristatomos Molėtų rajono Joniškio apylinkių sakralinės ir mitologinės vietos. Paslaptingas istorijas apie raganų supiltus kalnus, akmenyse įspaustas pėdas, degantį auksą, velnio neštus akmenis, ant kalnų dainuojančias raganas gyvai tarmiškai pasakoja patys šio krašto gyventojai. Savo atmintyje jie išsaugojo tikrą lobį sakmių, padavimų, tikėjimų, kurių dalis sietina su senuoju lietuvių pasaulėvaizdžiu ir kultūra. Knygoje gausu šio vaizdingo Lietuvos kampelio nuotraukų, piešinių, taip pat yra žemėlapis, kuriame pažymėta konkrečios vietovės lokalizacija.


TURINYS

Pratarmė

Sakraliniai ir mitologiniai paminklai Molėtų rajono Joniškio apylinkėse 9

MOLĖTŲ RAJONAS

ANTAKALNIS

1. Atsitikimas Sereikiškių dvaro sode 21

2. Keistas žmogus su skambučiu 22

GRYBĖNAI

3. Grybėnų kaimo kapinės – magilnykas 23

4. Grybėnų kaimo kapinaitėse laidojo nekrikštytus vaikus 23

PAVANDENĖ

5. Pravalo ežero pavadinimas 23

6. Kaip ragana norėjo užpilti Pravalo ežerą 23

7. Raganos kalnas 24

8. Kaip ragana su prijuoste supylė piliakalnį 25

9. Kaip ragana suvalgė avis, paliktas Pravalo ežero salelėje 26

10. Pavandenės piliakalnį supylė žmonės 27

11. Kaip Pavandenės kaime kareiviai kepurėmis supylė kalną 27

12. Ant Pavandenės piliakalnio stovėjo pilis 28

13. Pavandenės piliakalnio radiniai 28

14. Trinamosios girnos ant Pavandenės piliakalnio 29

SURGĖNAI

15. Rudziakalnio pavadinimo kilmė 29

MEDEIKIAI

16. Kaip velnias beržyne imtynių kvietė eiti 30

ŽAUGĖDAI

17. Žaugėdų kaimo pavadinimas 31

18. Senosios Žaugėdų kaimo kapinės 31

19. Nuskendusi koplyčia 32

20. Prasmegusi Bijūnų dvaro koplyčia 33

21. Paslaptinga balutė 35

BIJŪNAI

22. Krakavo ežere nuskendo ponas 36

23. Keistas juokas ant Lisa gurkos 36

PUKENIŠKIAI

24. Gyvatė ant Kryžių kalno 37

ANDRULĖNAI

25. Kaip netoli Michniškių velnias imtynių kvietė 38

26. Kaip velniai prie Bažnyčiavos kalno šokdino Kuncavičių 39

27. Keistas ponaitis prie Bažnyčiavos kalno 40

28. Didelis žmogus prie Bažnyčiavietės 45

29. Nuskendusi bažnyčia 46

30. Pakilo vėjas ir nunešė bažnyčią į ežerą 46

31. Į ežerą nunešta bažnyčia 46

32. Velnių nunešta koplyčia 47

33. Kadaise ant Bažnyčiavietės kalno stovėjo bažnyčia 47

34. Prakeiktas ponas 50

35. Ant Bažnyčiavos kalno vaikštinėja dūšios 52

36. Paslaptinga ugnis ant Bažnyčiavos kalno 53

37. Ant Bažnyčiavos kalno deganti žvakutė 54

38. Skambantys varpai ant Bažnyčiavietės kalno 56

39. Keistas kiškis prie Saločio ežero 57

40. Kaip velniai ant Saločio ežero šokdino žmogų 57

41. Keistas atsitikimas prie Saločio ežero 57

42. Dvyliktą valandą Saločio ežere skamba varpai 64

43. Kaip senelė girdėjo sekmadieniais ežere skambant varpus 64

44. Sekmadienį Saločio ežere skamba varpai 66

45. Kaip bernai žvejodami Saločio ežere išgirdo skambant varpus 68

46. Kaip žvejai iš Saločio ežero norėjo ištraukti varpus 70

47. Per Velykas Kanio ežere skamba varpai 71

48. Žmonės girdi, kaip Sutrinio ežere skamba varpai 71

MALDŽIŪNAI

49. Maldžiūnų kaimas ir jo vietovardžiai 72

50. Ežere paskendęs prancūzų auksas 76

51. Maldžiūnų kaimo kalnai 77

52. Atsitikimas prie Gilių balų 77

53. Nuotykis Salduškio miške 79

LAKAGIRIAI

54. Keista šviesa netoli Lakagirių kaimo 81

55. Degantis auksas ant Zlotnia gūros 82

56. Zlotnia gūros paslaptis 83

57. Zlotnia gūros lobiai 84

58. Žarnavos pelkė – vieta, kurioje galima pasiklysti 84

ZABALINA

59. Degantis auksas prie keliuko į Antašventę 85

ANTAŠVENTĖ

60. Kaip prie Antašventės iš žemės ėjo liepsna 87

61. Švento ežero padavimas 89

62. Švento ežero paslaptis 90

63. Švento ežere paslėpta bačka aukso 91

64. Skenduoliai Švento ežere 92

65. Kodėl dabar Švento ežere skęsta žmonės 92

GRAUŽINIAI

66. Velnio neštas akmuo 93

67. Velnio pirštai ant akmens 94

68. Kaip danguje virš Pagajinės pasirodė peilis 95

69. Šluota danguje 96

70. Kaip virš Graužinių kaimo danguje pasirodė šluota 96

71. Atsitikimas prie Didelio dirvono 98

72. Auksas ožiuko pavidalu 101

73. Degantys pinigai 102

74. Šviečiantis auksas prie Didelės balos 105

75. Graužinių kaimo kapinaitės 106

76. Graužinių kaimo kapinaitėse laidojo nekrikštytus vaikus 106

77. Žemakalnis 107

78. Žemakalnio radiniai 108

79. Žemakalnio tyrinėjimai 108

BENDŽIUKAI

80. Bindziukų mogilnyčia 109

81. Bendžiukų kaimo senkapis ir piliakalnis 110

82. Bendžiukų kaimo piliakalnis 110

83. Bendžiukų kalnas – raganų buveinė 111

84. Kaip į Bendžiukų kaimo piliakalnį trenkė perkūnas 115

85. Bendžiukų piliakalnio koplyčia 116

86. Degantys pinigai prie Bendžiukų piliakalnio 119

87. Mergina krištolinėje valtelėje 122

PAKAMANYS

88. Raitelis, išjojęs iš Majakova gūros 123

89. Žvyro kalnas 126

90. Atsitikimas prie Žvyro kalno 126

91. Prancūzų auksas 128

92. Atsitikimas Vėlinių dieną 129

93. Vaiduoklis virš Pakamanio ežero 132

BIMBIŠKIAI

94. Skrendantis auksinis lankas 136

ALKŪNAI

95. Kaip prie Alkūnų dvaro pasirodė pinigai mergaitės pavidalu 138

SOSNUVKA

96. Raganauciškė 138

97. Raganautiškė – liūdna vieta, ten vaidenasi 140

98. Keistas kamuolys Raganautiškėje 140

99. Jautis ant kelio 141

100. Kaip velnias netoli Raganautiškės obuolių prašė 142

101. Velnių vestuvės Raganautiškėj e 143

102. Šokiai Sirautiškės raiste 143

103. Kaip ožiukas netoli Raganautiškės raisto gąsdindavo žydus 144

104. Degantys pinigai 144

105. Kaip Masaliui Raganautiškėsraiste kažkas numesdavo kepurę 147

106. Keisti nutikimai Raganautiškės raiste 147

107. Paslėpti pinigai 150

KERTADALĖ

108. Baliūniškių miško ąžuolą labai gerbė 152

109. Alkūnų miške augo didelis ąžuolas 153

110. Alkūnų girios ąžuolą norėjo nukirsti 157

111. Storasis ąžuolas 158

112. Prie Alkūnų girios ąžuolo rengė šokius 159

113. Gegužinės prie Alkūnų ąžuolo 160

114. Dievo Motinos paveikslas ąžuole 164

115. Kaip Baliūniškio miško ąžuole kažkas šnekėjo 167

116. Atsitikimas prie Alkūnų miško ąžuolo 171

117. Šviesa virš Baliūniškio miško 174

118. Alkūnų miške vaidenasi 176

119. Keistas ožiukas Baliūniškio miško raistelyje 176

120. Kaip Rutkauską velnias į raistą įviliojo 177

121. Didelis žmogus netoli Kertadalės 177

MEŠKALYDIMIS

122. Kodėl Meškalydimio kaimas vadinosi Meškalindynė 178

123. Kaip Sirevičius Meškalydimėje su velniu pasimainė tabakierkom 178

124. Raganautiškės miško ponaitis 179

OŽKALŪPĖ

125. Kaip velnias Ožkalūpėj imtynių kvietė 182

KAČIŪNIŠKIAI

126. Kaciūniškiuose gyveno katinas 184

ŽYDAVAINIAI

127. Žydavainių kaimo pavadinimas 184

128. Jei ūžia Liedė, tai jau pavasaris atėjo 185

129. Keistas atsitikimas prie tiltelio per Liedės upelį 186

130. Vaidulų kalno akmuo 188

131. Atsitikimai ant tiltelio per Liedės upelį 190

132. Kaip raganos, susėdusios ant kalnų, dainuodavo 191

133. Ragana su raudonu liežuviu 193

134. Akmuo su Mergelės Marijos pėda 195135. Atsitikimas 198

KERULIAI

136. Aklės ežeras 198

137. Kerulių kaimo kapinaitės 198

138. Kerulių kaimo kapinaitėse laidojo nekrikštytus vaikus 199

139. Kerulių kaimo kapinaitės ir aklės pieva 199

140. Zvemo ežere dažnai skęsta žmonės 200

141. Atsitikimas prie Žvemo ežero 200

142. Kaip Raubickis Žverno ežere pamatė paskendusį kaimyną 201

DAGIŠKIAI

143. Dagiškiai degė 201

144. Dzembuvkos kaime augo ąžuolai 202

145. Molėtų pievoje akmuo su pėdute 202

146. Seneliukas Samanykščio raistelyje 203

147. Samanykščio raistelyje girdėdavosi vaikų verksmas 203

ŠAUKŠTELIŠKIAI

148. Šaukšteliškių kaime ponas pametė šaukštą 203

JUTONYS

149. Kaip netoli Jutonių naktį baltas arklys vaikščiojo 204

150. Degantis auksas 204

151. Auksas ugnies pavidalu 207

152. Kaip kažkas kaimyno žemėje neleido miegoti 207

153. Prancūzų kapuose palaidoti prancūzai 207

154. Napoleono karių kapai 208

155. Prancūzų kapai 208

156. Palaidotų Napaleono karių kapai 209

157. Prancūzai vežė auksą ir užkasė miške 209

158. Jutonių kaimo senosios kapinaitės 209

159. Degantys pinigai 212

160. Auksas kuproto žmogeliuko pavidalu 213

161. Pinigai raudono puodo pavidalu 214

162. Kaip Jančiūrai prie upelio pasirodė neseniai miręs vaikas 215

163. Keistas atsitikimas prie upelio Ažuprūdėje 216

164. Keista ugnis ant kalno 216

165. Jagomanto ežere paslėptas prancūzų auksas 219

166. Prancūzų auksas 220

167. Virš Jagomanto ežero pasirodęs keistas laivas 220

168. Aukso skrynia Jagomanto ežere 220

169. Užkeiktas auksas 221

170. Velniuko ežeras 221

171. Velniukas Velniuko ežere 222

172. Kaip Velniuko ežere plaukiojo velnias 222

173. Keistas žmogus netoli Velniuko ežero 222

174. Sužvejotas velniukas 224

175. Velniuko ežere – gyvačių karalius 225

ALKA

176. Akies ežeras neturi dugno 226

ŠVENČIONIŲ RAJONAS

JUSĖNIŠKĖS

177. Ožkos akmuo 228

178. Kodėl akmuo vadinasi Ožkos akmeniu 228

179. Ožka ant akmens 231

180. Vaiduoklis Jusėniškių kaime 231

181. Juoda kiaulė duobėje 232

182. Lazdinėlių miške – kareivių kapai 232

183. Lazdinėlių miško kapčiai 233

184. Paaldikio pilkapiai 233

PURVINIŠKIAI

185. Atsitikimas prie Purviniškių kaimo 234

186. Dūšios prie Pruvalkos 235

187. Nutikimas prie Didžiosios pušies 235

188. Didžioji pušis 236

189. Apie Gražiąją pušį 236

190. Prie Didžiosios pušies baidydavo 237

191. Nuotykis Pruvalkos slėnyje 237

192. Kelmas ant kelio į Purviniškius 239

MERIONYS

193. Majos akmuo 240